برگزاری کارگاه خلاقیت و کارآفرینی مدل کسب و کار

کارگاه خلاقیت و کارآفرینی

یکدوره کارگاه آموزشی سه روزه خلاقیت و کارآفرینی ویژه دانش آموزان دبیرستان از تاریخ 10 آذر ماه 1400 به مدت 24 ساعت توسط خانم مریم اذعانی برگزار گردید. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه گردید.

فهرست مطالب ارائه شده در کارگاه:

4-1. خلاقیت
1-4-1. خلاقیت از کی، چرا و چگونه رخ می‌دهد؟
3-4-1. تأثیرات محیط بر خلاقیت
5-1. نوآوری
1-5-1. مفهوم نوآوری فناورانه
6-1. وضعیت، گرایش و عملکرد نوآوری
7-1. سنجش نوآوری
8-1. رقابت‌پذیری
9-1. دیدگاه فنی – اجتماعی و تاریخی بر نوآوری
10-1. نوع‌شناسی و چارچوب‌های معمول برای توصیف نوآوری‌ها
11-1. فرایند نوآوری
فصل دوم: نوآوری به عنوان فرایند مدیریت
1-2. مقدمه‌ای بر مدیریت نوآوری فناورانه
2-2. چگونه یک شرکت می‌تواند ظرفیت خود را برای نوآوری افزایش دهد
3-2. مدیریت نوآوری فناوری چیست و چرا مهم است؟
1-4-2. دیدگاه سازمانی (شرکتی)
2-4-2. دیدگاه ملی
5-4-2. دیدگاه فردی
5-2. چالش‌های مدیریت نوآوری فناورانه
6-2. مطالعۀ موردی در مورد مدیریت نوآوری فناورانه
1-6-2. شرکت بیوتکنولوژی
7-2. تکنیک‌های مدیریت نوآوری
8-2. فناوری ممیزی
1-8-2. تحلیل سوات
9-2. چک‌لیست عمل
1) ایجاد اهداف
2) اختصاص تحقیق و وظایف جمع‌آوری اطلاعات
3) ایجاد یک محیط کارگاهی
4) لیست کردن قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در ماتریس سوات
5) ارزیابی ایده‌های فهرست شده مخالف اهداف
10-2. مثال تحلیل سوات
11-2. روش جعبه سیاه
12-2. آزمایش جعبه سیاه
13-2. آزمایش‌های کار کردی
1-13-2. قصد و هدف
2-13-2. نتیجه عملیاتی
3-13-2. پیشنهاد
4-13-2. تحلیل فرایند و سیستم
5-13-2. فاز حل مسئله
14-2. تذکرات و نکات کلیدی برای تحلیل فرایند
15-2. تذکرات و نکات کلیدی برای تحلیل سیستم
16-2. رویه مرحله به مرحله فرایند تحلیل توسط استفاده از فلوچارت نمادین
17-2. روریه مرحله به مرحله تحلیل سیستم
فصل سوم: مقدمه‌ای بر کارآفرینی فناورانه
1-3. مقدمه: تعاریف
2-3. انواع کارآفرینی
1-2-3. کارآفرینی ترکیبی
2-2-3. کارآفرینی کارکنان
3-2-3. کارآفرینی سرمایه‌دار
4-2-3. کارآفرینی ناب
5-2-3. کارآفرینی اجتماعی
6-2-3. کارآفرینی مشارکتی
7-2-3. کارآفرینی داخلی
8-2-3. کارآفرینی خارجی (بیرونی)
3-3. کارآفرینی پایدار
4-3. مدل چرخۀ عمر یادگیری و راهبرد یادگیری
1-4-3. زمینۀ محیطی
2-4-3. راهبرد یادگیری
5-3. مراکز رشد
1-5-3. مراکز رشد کسب و کار چیست؟
2-5-3. تعیین پنج خدمت مراکز رشد

 

پیشنهاد ما به شما

برگزاری اجرای موسیقی هنرجویان موسسه فرهنگی هنری پرشیا

برگزاری اجرای موسیقی داخلی هنرجویان موسسه فرهنگی هنری پرشیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.