مدیر مسئول موسسه

مریم اذعانی

مریم اذعانی

 • سمت: مدیر مسئول موسسه
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • سابقه کار: ۱۸ سال
 • ایمیل: maryam.ezani@gmail.com
 • لینکدین: http://linkedin.com/in/maryam-ezani-489b76225

سوابق اجرائی

 • مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پرشیا (از سال 2004 تاکنون)
 • مدیر اجرایی آموزشگاه کامپیوتر پرشیا (2004-2001)

 

سوابق آموزشی

 • سابقه تدریس در دانشگاه 2012-2010
 • تعداد دروس تدریس شده در هر ترم: یک درس 3 واحدی
 • نام درس: کارآفرینی و پروژه
 • عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • دانشگاه رودکی تنکابن
 • آموزشکده سما تنکابن
 • موسسه فرهنگی هنری پرشیا

مقاله ها:

تستهای تالیفی مربوطه به کارآفرینی و خلاقیت جهت دانلود: