ثبت نام دوره های آموزشی

هنرجوی گرامی با تکمیل دقیق اطلاعات فرم زیر و ارسال آن، ثبت نام اولیه شما انجام می گیرد. سپس از دفتر موسسه با شما تماس حاصل می گردد و پس از انجام هماهنگیهای لازم جهت روز و ساعت کلاس و پیش پرداخت اولیه، ثبت نام قطعی می گردد.

توجه بفرمائید:

 • کلاسهای موسیقی بصورت تکنفره می باشد.
 • کلاسهای نقاشی و خوشنویسی بصورت گروهی حداکثر 8 نفر می باشد.( در دوران کرونا حداکثر 3 نفر)
 • کلاسهای گرافیک و طراحی وب بصورت گروهی و حداکثر 6 نفر می باشد. ( در دوران کرونا حداکثر 3 نفر)

  سال تولد

  نام پدر

  نام دوره

  روزهای پیشنهادی

  شماره تماس