مدیر مسئول موسسه

مریم اذعانی

مریم اذعانی

  • سمت: مدیر مسئول موسسه
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • سابقه کار: ۱۸ سال
  • ایمیل: maryam.ezani@gmail.com
  • لینکدین: http://linkedin.com/in/maryam-ezani-489b76225

سوابق اجرائی

  • مدیر بخش خواهران آموزشگاه کامپیوتر پرشیا – ۱۳ سال
  • مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پرشیا -۱۷ سال

سوابق آموزشی

  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  • تدریس در دانشکده سما تنکابن
  • تدریس در دانشگاه رودکی
دانلود مقاله خانم مریم اذعانی در فصلنامه فرهنگی هنری دانشکده سما-شماره 2 تابستان 1391
مقاله علمی فرهنگی مریم اذعانی