مدیر مسئول موسسه

مریم اذعانی

مریم اذعانی

  • سمت: مدیر مسئول موسسه
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • سابقه کار: ۱۸ سال
  • ایمیل: maryam.ezani@gmail.com

سوابق اجرائی

  • مدیر بخش خواهران آموزشگاه کامپیوتر پرشیا – ۱۳ سال
  • مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پرشیا -۱۷ سال

سوابق آموزشی

  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  • تدریس در دانشکده سما تنکابن
  • تدریس در دانشگاه رودکی